phone 210 4441579
Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 80€

Όροι Και Προϋποθέσεις

Το Bridal Diary είναι ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο εδρεύει στην Αττική.

Η προβολή, παρουσίαση, πώληση, μεταφορά, παράδοση και τυχόν επιστροφή των προϊόντων και γενικά όλες οι υπηρεσίες της Bridal Diary παρέχονται σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και την πολιτική εμπιστευτικότητας προσωπικών δεδομένων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων. O επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους. Η χρήση του Bridal Diary συνεπάγεται ως αποδοχή των όρων χρήσης. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου χρήσης, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος μας. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα τα προϊόντα που εμπορεύεται και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει αυτά οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το ίδιο ισχύει και για τις τιμές που μπορούν να αλλάζουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 

 1. Όροι.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

 1. Περιορισμός ευθυνών.

Το Bridal Diary δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. To Bridal Diary ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, Το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν με κίνδυνο του αγοραστή. Η παράδοση στις εταιρείες μεταφορών θεωρείται παράδοση στον αγοραστή και η εταιρεία μεταφορών είναι υπεύθυνη για απώλεια ή ζημιά κατά την μεταφορά.

 

 1. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας .

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της εταιρίας.

 1. Προσωπικά δεδομένα.

Δημιούργησαμε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών μας. Κατά την επίσκεψη σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι πιθανόν να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την διεκπεραίωση των παραγγελιών σας.

Το Bridal Diary τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του, τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο Bridal Diary χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

Το Bridal Diary δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες του.

Το Bridal Diary έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα www.bridaldiaryshop.gr

 

 1. Ασφάλεια συναλλαγών.

Για τις αγορές με την πιστωτική σας κάρτα θα μεταφερθείτε αυτόματα στο ασφαλές περιβάλλον της Viva, όπου και θα καταχωρήσετε τα στοιχεία της κάρτας σας. Τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας με κανέναν τρόπο δεν φθάνουν στο www.bridaldiaryshop.gr και κατά συνέπεια στο Bridal Diary δεν τηρείται καμία βάση δεδομένων από στοιχεία πιστωτικών καρτών.

Για τις αγορές με paypal θα μεταφερθείτε αυτόματα στο ασφαλές περιβάλλον της Paypal, όπου και θα καταχωρήσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας. Τα στοιχεία του λογαριασμού σας με κανέναν τρόπο δεν φθάνουν στο www.bridaldiaryshop.gr και κατά συνέπεια στο Bridal Diary δεν τηρείται καμία βάση δεδομένων από στοιχεία πιστωτικών καρτών.

Η τραπεζική μεταφορά δεν γίνεται μέσω του www.bridaldiaryshop.gr.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.bridaldiaryshop.gr  διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

6.Προσωποποιημένα και custom προιόντα

Τα περισσότερα προιόντα του Bridal Diary, κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίες. Ως εκ τούτου, κούπες, ρόμπες, νεσεσέρ, ποτήρια, παντόφλες, καπέλα και οποιοδήποτε προιόν από ύφασμα, γυαλί, μέταλλο, χαρτί κλπ. θεωρούνται προσωποποιημένα και κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας.

Για όλα τα παραπάνω προϊόντα απαιτείται προεξόφληση προκειμένου να ξεκινήσει η κατασκευή των προϊόντων.

7. Προεξόφληση παραγγελιών

Για όσες παραγγελίες απαιτείται προεξόφληση, η παραγγελία γίνεται δεκτή από την εταιρεία μας μόνο με την ολοκλήρωση της σχετικής πληρωμής. Χωρίς προεξόφληση, η παραγγελία θεωρείται μη γενόμενη.

8.Εύθραυστα προϊόντα

Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν με κίνδυνο του αγοραστή. Η παράδοση στις εταιρείες μεταφορών θεωρείται παράδοση στον αγοραστή και η εταιρεία μεταφορών είναι υπεύθυνη για απώλεια ή ζημιά κατά την μεταφορά.

Επίσης για τα εύθραυστα προϊόντα χρειάζεται προεξόφληση.

9.Επιστροφές – ακυρώσεις

Στα είδη κατόπιν παραγγελίας  (προσωποποιημένα – custom ) επιστροφές δεν γίνονται δεκτές.

Επίσης επιστροφές δεν γίνονται δεκτές στα βιβλία, στα κοσμήματα και στα Wedding Planning Boxes.

Από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας σας, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα επιστροφής εντός 3 ημερών με τα παρακάτω βήματα:

 1. Αποστολή e-mail στο contact@bridaldiary.gr με το νούμερο και το όνομα της παραγγελίας
 2. Τηλεφωνική κλήση στο 210-2619053

Μετά την ενημέρωση μας, για την επιστροφή, σας καθοδηγούμε για τα επόμενα βήματα. Για την επιστροφή ενός προιόντος, επιβαρύνεστε με τα έξοδα επιστροφής.

Μετά το πέρας των 3 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας σας,  καμία επιστροφή δεν μπορεί να γίνει δεκτή.

Επιστροφές χρημάτων δεν γίνονται.

Το πιστωτικό υπόλοιπο σας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντική σας αγορά. Το πιστωτικό υπόλοιπο μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο σε προϊόντα ή υπηρεσίες και δεν εξαργυρώνεται με έξοδα αποστολής.

Από την ημερομηνία επιστροφής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόλοιπό σας εντός 45 ημερολογιακών ημερών. Μετά το πέρας των 45 ημερών το πιστωτικό σας υπόλοιπο διαγράφεται.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αν αλλάξατε γνώμη για την παραγγελία σας, μπορείτε να την ακυρώσετε εντός 4 ωρών από την υποβολή της.

Η ακύρωση της παραγγελίας, θα πραγματοποιηθεί ακολουθώντας και τα δύο παρακάτω βήματα.

 1. Αποστολή e-mail στο contact@bridaldiary.gr με το νούμερο και το όνομα της παραγγελίας
 2. Τηλεφωνική κλήση στο 210-2619053

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιήσετε και τις δύο παραπάνω ενέργειες (αποστολή e-mail & τηλεφωνική κλήση), η ακύρωση της παραγγελίας σας, δεν θεωρείται έγκυρη.

Αντικατάσταση προϊόντων δεν γίνονται δεκτές για προσωποποιημένα προιόντα, βιβλία, κοσμήματα και Wedding Planning Boxes.

Από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας σας, μπορείτε να υποβάλλεται αίτημα επιστροφής & αντικατάστασης εντός 7 ημερών με τα παρακάτω βήματα:

 1. Αποστολή e-mail στο contact@bridaldiary.gr με το νούμερο και το όνομα της παραγγελίας
 2. Τηλεφωνική κλήση στο 210-2619053
 3. Ενημέρωση σχετικά με το ποιο προϊόν θέλετε να επιστρέψετε και να αντικαταστήσετε.

Μετά την ενημέρωση μας, για την επιστροφή & αντικατάσταση, σας καθοδηγούμε για τα επόμενα βήματα. Για την επιστροφή & την αντικατάσταση ενός προϊόντος, επιβαρύνεστε με τα έξοδα επιστροφής και αποστολής εκ νέου.

Μπορείτε να αντικαταστήσετε ένα προϊόν με ένα άλλο ίσης αξίας ή μεγαλύτερης αξίας. Σε περίπτωση μεγαλύτερης αξίας, θα πρέπει να καταβληθεί η χρηματική διαφορά.

Μετά το πέρας των 7 ημερών από την αρχική ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας σας, καμία αντικατάσταση δεν μπορεί να γίνει δεκτή.

Το πιστωτικό υπόλοιπο σας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντική σας αγορά. Το πιστωτικό υπόλοιπο μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο σε προϊόντα ή υπηρεσίες και δεν εξαργυρώνεται με έξοδα αποστολής.

Από την ημερομηνία επιστροφής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόλοιπό σας εντός 45 ημερολογιακών ημερών. Μετά το πέρας των 45 ημερών το πιστωτικό σας υπόλοιπο διαγράφεται.

10. Ακύρωση παραγγελίας από το Bridal Diary

Παραγγελίες οι οποίες βρίσκονται σε αναμονή, και αφορούν δυσπρόσιτες περιοχές ή προεξόφληση, διαγράφονται αυτόματα μετά το πέρας των 7 ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία της παραγγελίας.

Παραγγελίες για τις οποίες χρειάζεται πρώτα ενημέρωση από το Bridal Diary προς τον αγοραστή, πριν την εκτέλεση τους και δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με τον αγοραστή, είτε λόγω λάθος στοιχείων, είτε γιατί ο αγοραστής δεν απαντάει στις κλήσεις ή στα mails μας, διαγράφονται αυτόματα μετά το πέρας των 3 ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία της παραγγελίας.

11. Μη παραλαβή εκτελεσμένης παραγγελίας

Σε περίπτωση μη παραλαβής εκτελεσμένης παραγγελίας από τον αγοραστή, από την εταιρεία μεταφορών ή από τα γραφεία μας, το Bridal Diary διατηρεί το δικαίωμα διεκδίκησης αποζημίωσης για διαφυγόντα κέρδη τόσο για τα έξοδα αποστολής, όσο και για την κατασκευή των προϊόντων.

12. Μη αποδοχή παραγγελίας από το Bridal Diary

Το Bridal Diary διατηρεί το δικαίωμα της μη αποδοχής παραγγελίας από αγοραστή, αν κρίνει ότι αυτή γίνεται με δόλο και σκοπό να βλάψει ή να δημιουργήσει οποιασπήποτε μορφής πρόβλημα στο Bridal Diary.

13.Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία 

Οι παρόντες όροι χρήσης, η χρήση του Ready.gr καθώς και οι συναλλαγές μέσω αυτού, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση, κατά την οποία κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα ή ακυρωσία αυτή δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του ηλεκτρονικού ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.